تولد ما

در سال ۱۳۹۱مرکز خدمات جهان سیستم فعالیت خود را در زمینه فروش،خدمات فروش،تعمیرات تخصصی تجهیزات کامپیوتری و ماشین های اداری آغاز کرد

مهارت های اولیه

این مرکز در ابتدا اهداف خود را مبنی بر نیاز مشتریان با تمرکز بر روی فروش و تعمیرات و ارائه خدمات به مشتریان در حوزه تعمیرات کامپیوتر های خانگی ، لپ تاپ و ماشین های اداری متمرکز نمود

 

مشتریان ما

فهرست