درخواست همکاری

 • اطلاعات شخصی

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • نسبتنام و نام خانوادگیشغلآدرستلفن ثابتتلفن همراه 
 • سوابق و تخصص ها

 • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشسال اخذ مدرکمعدلنام کامل موسسه آموزشی 
 • سال دورهمدت دورهعنوان دورهموسسه برگزارکننده 
 • نام سازمانتلفنسمتآخریت حقوق دریافتیوضعیت بیمهسابقه کار مفیدعلت قطع همکاری 
 • زبانسخت افزارنرم افزارحسابداریفوتوشاپ و گرافیکبرنامه نویسی 
 • اطلاعات تکمیلی

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • اینجانب این فرم را رعایت موازین اخلاقی و با صداقت کامل تکمیل نموده‌ام و به شرکت این حق را می‌دهم تا در صورت اثبات نادرست بودن اطلاعات ثبت‌شده، در هر وضعیت از استخدام، مطابق مقررات با اینجانب عمل نموده و هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت. همچنین تکمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت در خصوص استخدام متقاضی، نخواهد داشت.

فهرست